KHÁCH HÀNG: Công ty TNHH Máy Thép Việt

Dự án: Giám sát trạng thái hoạt động của máy

Yêu cầu khách hàng:  

  • Giám sát chi tiết trạng thái hoạt động của máy.
  • Dữ liệu được tập trung về máy chủ khách hàng.

Giải pháp:

  • Cung cấp thiết bị phần cứng nhận dạng trạng thái hoạt động của máy.
  • Cung cấp phần mềm giám sát tại hiện trường

Kết quả:

  • Giám sát trạng thái máy từ xa.
  • Dữ liệu tập trung.
  • Có phương án xử lý khắc phục các sự cố của máy.
  • Đảm bảo dữ liệu xuyên suốt.

Dự án tiêu biểu

Giám sát và điều khiển quạt từ xa

KHÁCH HÀNG: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xuất Nhập Khẩu Toàn Cầu (TOMEXCO)

Giám sát trạng thái hoạt động của máy

KHÁCH HÀNG: Công ty TNHH Máy Thép Việt

Giám sát năng suất sản xuất máy

KHÁCH HÀNG: Công ty APM Springs Việt Nam

For more information:

fb gg yb xh