Giới thiệu về IOT 

 

IoT là một bộ phận của INDRUINO, với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đã hỗ trợ các doanh nghiệp lớn hoạt động chất lượng và hiệu quả.

Chúng tôi có chuyên môn, thiết bị, nhân sự và sự chú tâm cần thiết để hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ.

Tìm hiểu thêm 

Dự án tiêu biểu

Giám sát và điều khiển quạt từ xa

KHÁCH HÀNG: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xuất Nhập Khẩu Toàn Cầu (TOMEXCO)

Giám sát trạng thái hoạt động của máy

KHÁCH HÀNG: Công ty TNHH Máy Thép Việt

Giám sát năng suất sản xuất máy

KHÁCH HÀNG: Công ty APM Springs Việt Nam

For more information:

fb gg yb xh